حسن اصغریان

دکترای مهندسی کامپیوتر (شبکه های کامپیوتری)- دانشگاه علم و صنعت ایران- 1388-1394
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (معماری سیستمهای کامپیوتری)- دانشگاه امیرکبیر-1385-1388
کارشناسی مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)- دانشگاه علم و صنعت ایران-1380-1384
عضو هیئت مدیره شرکتهای ژی، دانش بنیان پارساتک، مبتکران هوشمند سورنا، آرتا، تتیس، …
ارائه خدمات مشاوره در خصوص اینترنت اشیا و پلتفرمهای ابری
ارائه خدمات مشاوره در خصوص IPTV، VoD و OTT
ارائه خدمات نوآوری در کسب و کار شامل پلتفرم پارتیا و پلتفرم توسعه صنایع فرهنگی ایران

اشتراک اجتماعی