کیهان کلهر

کیهان کلهر

کیهان کلهر را شاید بتوان بین المللی ترین موسیقی دان ایران دانست؛ کسی که با برخی از بزرگ ترین موزیسینهای جهان همکاری داشته (یویوما و...)، برای برخی از بزرگترین فیلمسازان دنیا موسیقی ساخته (فرانسیس فورد کوپوال)، در بزرگترین سالنهای موسیقی جهان کنسرت داشته و یک تنه پرچم موسیقی ایرانی در جهان را افراشته نگه داشته است. همه اینها به جز فعالیتهای قابل توجه او در ایران است. او مشاور انیمیشن "روح" نیز بوده که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرد

اشتراک اجتماعی