جشن سالانه موسیقی ما

جشن سالانه موسیقی اولین و تنها Awards Music برگزارشده در داخل ایران است که از سال 91 آغاز به کار کرده و در این سالها ضمن میزبانی از تمامی بزرگان و ستارگان هنر موسیقی، در میان اهالی موسیقی و مردم به "گرمی ایران" شهرت یافته است. شاید بسیاری در آغاز، این برنامه را ادامه یافتنی نمیدانستند؛ اما راه سخت یک جایزه موسیقی در بخش خصوصی، هنوز نتوانسته این مراسم را راه به در کند.

اشتراک اجتماعی