درباره ما

پرسیس جایزه‌ای است است که به فناوران حوزه فرهنگ و هنر بصورت سالانه اهدا می‌شود که فناوری فرهنگی عبارتست از هر نوع فناوری که برای ایجاد و خلق اثر هنری استفاده می‌شود.
دبیرخانه عمومی پرسیس بصورت پیوسته فضاهای تخصصی را رصد می‌کند و کاندیداها را در هر حوزه انتخاب می‌کند. سپس هیات انتخاب بصورت سالانه در هر حوزه جوایزی را به کاندیداها اهدا می‌کند.
جایزه پرسیس به منظور ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و پژوهشگران نخبه در زمینه توسعه فناوری‌های فرهنگی ایجاد شده است. تمرکز این سامانه بر بررسی نقش صنایع فرهنگی در توسعه اشتغال و تولید ملی است که در 10 حوزه فعالیت، فضاهای تخصصی را رصد می‌کند. فناوری فرهنگی در 10 حوزه دسته‌بندی می‌شود که عبارتست از: تکنولوژی، سینما، بازی، ادبیات، موسیقی، رسانه و تبلیغات، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، معماری و دکوراسیون، فرهنگ عمومی (نوآوری).