هنرهای نمایشی

حاصل حضور فناوری در عرصه هنرهای نمایشی حضور آثار نوینی است که در کنار هنرهای نمایشی کلاسیک،‌ راههای جدیدی را در راستای توسعه این هنر اصیل ایجاد کرده است. حضور فناوری به شکل روزافزونی در هنرهای نمایشی مانند تئاتر و پرفورمنس در حال افزایش است و همین موضوع این بخش را به یکی از پویاترین بخشهای جایزه پرسیس تبدیل کرده است.