هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی با هنرهای نمایشی، شنیداری و کلامی و دیگر انواع هنر متفاوت است، هر چند این تقسیم‌بندی چندان محکم نیست. به تبع در خصوص فناوریهای فرهنگی نیز کمی با ابهام در این حوزه مواجه خواهیم بود. در تقسیم بندی جایزه پرسیس هنر تجسمی هنر مبتنی بر طرح است که مشخصاً حس بینایی را مخاطب قرار می‌دهند. هنرهایی چون نقاشی،خوشنویسی، مجسمه‌سازی، طراحی، عکاسی، گرافیک، طراحی صنعتی، معماری و طراحی داخلی و همچنین هنرهای مشتق از آن‌ها از این دسته‌اند.

اسامی کاندیداهای بخش هنرهای تجسمی