موسیقی

موسیقی هنر ترکیب و توالی صدا های مختلف است به شکلی که در قالب نوعی خاص از زیبایی شناسی هنری قرار گیرد. اما این زیبایی شناسی بسته به سلیقه فردی، دوره زمانی و جغرافیای محل زندگی انسان ها می تواند متفاوت باشد. لذا بر اساس این تعریف کوتاه اثر فناوری در هنر موسیقی در اقلیم کشورمان مورد توجه جایزه پرسیس خواهد بود. سازهای نوین که تاثیری در فرهنگ و ارتقای سطح هنری آثار ایرانی گذاشته اند در کنار ساختارهای جدید میکس و مسترینگ و صدا برداری و صداگذاری از بخشهای اصلی این جایزه محسوب می‌شوند.

اسامی کاندیداهای بخش موسیقی