حوزه فعالیت

برندگان جایزه پرسیس که به ایشان فناوران فرهنگ و هنر گفته می‌شود، توسط یک هیات انتخاب داخلی و با پایش سالانه و دائمی فضای فرهنگ و هنر کشور انتخاب می‌شود. شرط اعطای پرسیس، بکارگیری یک فناوری خاص (و نه الزاما جدید) برای اجرای یک اثر هنری است. یک فناوری ممکن است سال‌های سال وجود داشته باشد ولی در حوزه فرهنگ و هنر استفاده نشده باشد و یا وجود نداشته باشد و برای یک نیاز خاص در حوزه فرهنگ و هنر تولید بشود. به طور مثال بکارگیری فناوری واقعیت نوین در تولید تئاترهای تعاملی نمونه بکارگیری یک فناوری موجود در یک حوزه فرهنگی است و ساخت یک قاب دوربین ضد آب برای فیلمبرداری در شرایط خاص، یک نمونه فناوری ایجاد شده برای بکارگیری در یک اثر هنری خاص است.

 

جایزه در 10 حوزه مختلف تعریف می‌شود:

اهداف اولین جایزه ملی

● ترغیب، تشویق و بکارگیری محققین و پژوهشگران نخبه در زمینه توسعه فناوری های فرهنگی

● بررسی نقش صنایع فرهنگی در توسعه اشتغال و تولید ملی

● بررسی نقش فناوری های فرهنگی و اقتصاد خلاق بر اقتصاد مقاومتی

● بررسی نقش دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی در توسعه اقتصاد خلاق

● بررسی نقش فناوری در آموزش و یادگیری صنایع خلاق

● بررسی مبانی فرهنگ سازی، ترویج و آموزش اقتصاد خلاق

● بررسی عملکرد مراکز مهم بین المللی فناوری فرهنگی

● فراهم سازی بستری جهت تبادل ایده ها و به اشتراک گذاری تجربیات در حوزه فناوری های فرهنگی و اقتصاد خلاق

● نقش فناوری های فرهنگی در توسعه اقتصاد دانش بنیان

● نقش فناوری های فرهنگی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی

● معرفی روش ها و عوامل توسعه فناوری های فرهنگی

● معرفی ابعاد فناوری های فرهنگی و صنایع خلاق

● جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی جدیدترین مقالات و مدارک مربوط به فناوری های فرهنگی