تکنولوژی

کلیه موارد مربوط به Appها در حوزه فرهنگ با رویکردهای هنری و رسانه ای در این بخش از جوایز در نظر گرفته شده و از برگزیدگان آنها تقدیر خواهد شد. همچنین ساختارهای واقعیتهای نوین (AR/VR) و تکنولوژیهای نسل چهارم و پنجم در این بخش تقسیم بندی شده‌اند.