بازی

هنر بازی سازی به عنوان هنر هشتم،‌ ذاتا و نهادا مبتنی بر فناوری است. به گونه‌ای که اگر حضوری موثر برای فناوری اطلاعات در این حوزه نداشته باشیم، عملا اینگونه‌ی هنری جدید را از دست داده‌ایم. لذا در این بخش جایزه پرسیس سعی دارد تا با توجه به فناوریهای نسل چهارم و بر اساس ساختاری قابل پیش‌بینی در سال ۲۰۲۵ باعث توسعه و ترقی بیش از پیش این هنر نوظهور شود.