تصویر ویژه

جایزه ملی فناوری فرهنگی

جوایز در 10 حوزه مختلف تعریف می‌شود

برندگان جایزه پرسیس که به ایشان فناوران فرهنگ و هنر گفته می‌شود، توسط یک هیات انتخاب داخلی و با پایش سالانه و دائمی فضای فرهنگ و هنر کشور انتخاب می‌شود. شرط اعطای پرسیس، بکارگیری یک فناوری خاص (و نه الزاما جدید) برای اجرای یک اثر هنری است. یک فناوری ممکن است سال‌های سال وجود داشته باشد ولی در حوزه فرهنگ و هنر استفاده نشده باشد و یا وجود نداشته باشد و برای یک نیاز خاص در حوزه فرهنگ و هنر تولید بشود. به طور مثال بکارگیری فناوری واقعیت نوین در تولید تئاترهای تعاملی نمونه بکارگیری یک فناوری موجود در یک حوزه فرهنگی است و ساخت یک قاب دوربین ضد آب برای فیلمبرداری در شرایط خاص، یک نمونه فناوری ایجاد شده برای بکارگیری در یک اثر هنری خاص است.